Temadag om Downs syndrom

För föräldrar till barn 0-2 år med Downs syndrom

En temadag för nyblivna föräldrar till barn med Downs syndrom. Kerstin Lindholm Wallander, specialist barn- och ungdomsmedicin talar om medicinska frågor. Mickan Lüning berättar om Svenska Downföreningen. En förälder berättar hur det kan vara att vara förälder till ett barn med Downs syndrom. Medverkar gör också psykologer och specialpedagoger vid spädbarnsverksamheten Tittut. Syftet med dagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser i grupp med andra föräldrar.