Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK)

För närstående eller personal till patienter inom habiliteringen.

Syftet och målet med utbildningen är att deltagarna tillägnar sig grundkunskaper om TAKK som metod och lär sig tecken för att kunna använda TAKK tillsammans med personen i behov av det. Ni lär er ett basordförråd där vi utgår från vardagliga och motiverande situationer för dig och din anhöriga/brukare. Kursledare är leg. logopeder Karin Svemer och Margareta Emrén. Kursen består av fem tillfällen.