Syskongrupp för syskon till barn med Autismspektrumdiagnos

Vi vet av erfarenhet att det ibland kan vara svårt att ha ett syskon med funktionsnedsättning. Då kan det vara skönt att träffa andra barn i liknande situation. På syskongruppen få man chans att dela erfarenheter, lära sig mer om autism och habiliteringen samt får möjlighet att uttrycka tankar och känslor. Samtal utifrån teman varvas med aktiviteter och lekar. Vi inleder med att äta mellanmål.

Har ni syskon i ålder 8-12 år i familjen som är intresserade av att delta i syskongrupp så är ni välkomna att anmäla intresse. Vi träffas fem tisdagseftermiddagar under september och oktober. Varje tillfälle är från kl 15-16.30.

Plats: Habiliteringscenter Sollentuna barn, Turebergsvägen 1 A

Gruppledare: Sara Wahlqvist och Evelina Narstedt Karlsson

Intresseanmälan

Intresseanmälan görs senast 31 augusti till Habiliteringscenter Sollentuna barn, via e-post hcsollentunabarn@sll.se eller telefon 08-123 359 00.

Det är viktigt att du anger detta när du gör intresseanmälan:

  • Initialer och födelseår på barnet som är inskrivet på Habiliteringen
  • Initialer och födelseår på syskonet
  • Kontaktuppgifter med adress och telefonnummer till föräldrar

Det är ett begränsat antal barn som kan erbjudas plats. Ni får besked via brev om ert barn fått en plats.