Syskongrupp för syskon till barn med Autismspektrumdiagnos

Vi vet av erfarenhet att det ibland kan vara svårt att ha ett syskon med funktionsnedsättning. Då kan det vara skönt att träffa andra barn i liknande situation. På syskongruppen få man chans att dela erfarenheter, lära sig mer om autism och habiliteringen och man får möjlighet att uttrycka tankar och känslor. Samtal om olika teman varvas med olika aktiviteter och lekar. Vi inleder med att äta mellanmål.

Har ni syskon i ålder 8-12 år i familjen som är intresserade av att delta i syskongrupp så är ni välkomna att anmäla intresse. Vi träffas sju måndagseftermiddagar.

Datum: 171023, 171106, 171120, 171204, 171218, 180115, 180129                  

Tid: 15:00 – 16:00                                                      

Plats: Habiliteringscenter Sollentuna barn, Turebergsvägen 1 A

Gruppledare: Sara Wahlqvist och Cecilia Åberg

Intresseanmälan görs till Habiliteringscenter Sollentuna barn:

Post: HC Sollentuna barn, Turebergsvägen 1 A, 191 47 Sollentuna

Telefon: 08-123 359 00

Ange vid anmälan:

*Namn och personnummer på barnet som är inskrivet på Habiliteringen

*Namn och personnummer på syskonet

*Kontaktuppgifter med adress och telefonnummer till föräldrar

Välkommen med intresseanmälan senast den 5/10

Det är ett begränsat antal barn som kan erbjudas plats.

Ni får besked via brev om ert barn fått en plats.