Syskongrupp

Gruppen vänder sig till barn som har syskon med diagnos inom Rörelsenedsättning och Intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med gruppen är att få kunskap om diagnosen, dela sina upplevelser av syskonskapet och träffa andra barn med liknande upplevelser under trevliga och lekfulla former.

Syskonträffarna hålls vid fyra tillfällen och det är viktigt att barnen kan delta alla gånger. Inför första träffen bjuds vårdnadshavarna in för ett informationsmöte utan barn. Informationsmötet är tisdagen den 12 februari, kl.15:30- 16:30.

Grupptillfällena är under fyra tisdagar kl. 15.00–16.30. 19 februari, 5 mars, 12 mars och 19 mars. Innehållet anpassas utifrån deltagarnas ålder. Grupperna hålls på Habiliteringscenter Mörby barn, och barnen bjuds på mellanmål varje gång.

Anmälan

OSA senast torsdagen 31 januari via mail, hcmorbybarn.slso@sll.se.

Det är begränsat antal platser. Gruppledarna sätter samman gruppen.

Vid anmälan, uppge namnet på det barn som är inskrivet hos oss samt namn och ålder på syskonet. Meddela också syskonets eventuella allergier.