Struktur och hjälpmedel i vardagen för tonåringar med adhd/add

För närstående till tonåringar med adhd/add.

Tonåringar med adhd/add har ofta svårt att lära sig vardagsrutiner, passa tider, hålla reda på sina saker och komma ihåg vad de ska göra. Scheman, tidshjälpmedel, bildstöd och påminnelsehjälpmedel kan underlätta och hjälpa barnet till större självständighet. Föreläsningen pågår i två timmar, därefter finns det möjlighet att besöka visningsmiljön på Habiliteringens resurscenter, där du kan se exempel på olika hjälpmedel och annat kognitivt stöd. Under visningstiden kommer även Bildshopen vara öppen, där det går att köpa med sig bildstöd i form av veckoschema, rutinschema, årsschema, packlistor med bilder och olika bildark.