Struktur och hjälpmedel i vardagen för barn med adhd/add (5-12 år)

För närstående till barn med adhd/add.

Barn med adhd/add har ofta svårt att lära sig vardagsrutiner, passa tider, hålla reda på sina saker och komma ihåg vad de ska göra. Scheman, tidshjälpmedel, bildstöd och påminnelsehjälpmedel kan underlätta och hjälpa barnet till större självständighet. Föreläsningen pågår i två timmar, därefter finns det möjlighet att besöka StoCKKs visningsmiljö där du kan se exempel på olika hjälpmedel och annat kognitivt stöd. Under visningstiden kommer även Bildshopen vara öppen, där det går att köpa med sig bildstöd i form av veckoschema, rutinschema, årsschema, packlistor med bilder och olika bildark.(Endast kontanter kan hanteras, ej kort).