Stress och det utmanande föräldraskapet. Adhd/add

För föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med adhd/add

För föräldrar till barn med autismdiagnos hålls motsvarande föreläsning 22 november

Föräldrar som har barn med adhd/add upplever ofta mer stress i vardagen. Hur förhindrar man då att själv bli utmattad? Vad är viktigt att tänka på när man är förälder till ett barn med adhd/add där tillvaron ofta är prövande för både barn och förälder? Föreläsningen kommer att belysa både risk- och friskfaktorer samt ge tips på hur man hanterar ett föräldraskap som ofta är mer utmanande än vanligt. Kvällens föreläsare Bella Stensnäs, leg. psykolog på Stressmottagningen, har under många år arbetat med stressrelaterad ohälsa.