Stress och det utmanande föräldraskap. Autism

För föräldrar till barn och ungdomar med autismdiagnos.

Föräldrar som har barn med diagnos inom autismspektrum upplever ofta mer stress i vardagen. Hur förhindrar man då att själv ”gå in i väggen”? Vad är viktigt att tänka på när man är förälder till ett barn med ASD där tillvaron ofta är prövande för både barn och förälder? Föreläsningen kommer att belysa både risk- och friskfaktorer samt ge tips på hur man hanterar ett föräldraskap som ofta är mer utmanande än vanligt. Kvällens föreläsare Bella Stensnäs, leg. psykolog på Stressmottagningen, har under många år arbetat med stressrelaterad ohälsa och tidigare även jobbat på Aspergercenter.

 För föräldrar med barn med adhd/add hålls motsvarande föreläsning 11 oktober 2018.