Stress i ett utmanat föräldraskap. Adhd/add

För föräldrar till barn och ungdomar med adhd/add

Föräldrar som har barn med adhd/add upplever ofta mer stress i vardagen. Hur förhindrar man då att själv bli utmattad. Vad är viktigt att tänka på när man är förälder till ett barn med adhd/add där tillvaron ofta är prövande för både barn och förälder? Föreläsningen kommer att belysa både risk- och friskfaktorer samt ge tips på hur man hanterar ett föräldraskap som ofta är mer utmanande än vanligt. Kvällens föreläsare Bella Stensnäs, leg psykolog på Stressmottagningen, har under många år arbetat med stressrelaterad ohälsa.

För föräldrar till barn och ungdomar med autismdiagnos, hålls motsvarande föreläsning 7 december 2017
> Länk till föreläsning 7 dec