Små barn med hjärnskada, far- o morföräldrar

För mor-/farföräldrar och andra närstående till barn 0-3 år med hjärnskada

Som nära anhörig har man funderingar och frågor om barnets hjärnskada samt vad den kan innebära. Katarina Lindström, barnneurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus, talar om medicinska frågor och om hjärnans funktioner. Samtal mellan Anna Pella, författare till ”När du ler stannar tiden” och hennes mamma. Hur påverkas relationen när ens barn får ett barn med hjärnskada? Personal från Tittuts spädbarnsverksamhet berättar också om och visar sin verksamhet. Syftet med eftermiddagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser med varandra.