Små barn med hjärnskada

För föräldrar till barn 0-2 år med hjärnskada

Välkommen till en temadag för föräldrar till barn som har en hjärnskada. Det kan vara en hjärnmissbildning, microcephali, misstänkt cp-skada eller en centralmotorisk rubbning.

Katarina Lindström, barnneurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus, talar om medicinska frågor och om hjärnans funktioner. Medverkar gör också psykologer och specialpedagoger vid Spädbarns-verksamheten Tittut. Syftet med dagen är att förmedla kunskap och ge möjlighet att dela tankar och erfarenheter i grupp med andra föräldrar.