Små barn med hjärnskada

För föräldrar till barn upp till 0-2 år med hjärnskada

Temadag för föräldrar till barn som har en hjärnskada. Det kan vara en hjärnmissbildning, microcephali, misstänkt cp-skada eller en centralmotorisk rubbning. Katarina Lindström, barnneurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus, talar om medicinska frågor och om hjärnans funktioner. Medverkar gör också psykologer och specialpedagoger vid Spädbarnsverksamheten Tittut. Syftet med dagen är att förmedla kunskap och ge möjlighet att dela tankar och erfarenheter i grupp med andra föräldrar.