Små barn med hjärnskada

För föräldrar till barn 0-3 år med hjärnskada

Temadag för föräldrar till barn som har en hjärnskada. Det kan vara en hjärnmissbildning, mikrocefali, misstänkt cp-skada eller en centralmotorisk rubbning. Katarina Lindström, barnneurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus, talar om medicinska frågor och om hjärnans funktioner. Anna Pella, författare till ”När du ler stannar tiden”, och Anders Furuvik, berättar om livet med dottern Agnes som föddes med en svår hjärnskada. Medverkar gör också psykologer och specialpedagoger vid Tittuts spädbarnsverksamhet. Syftet med dagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser med varandra.

För far- morföräldrar och andra närstående hålls en eftermiddag på samma tema 15 november.
> Små barn med hjärnskada - far-/morföräldrar