Sexualitet och funktionsnedsättning

För närstående till personer som är 12 år och äldre med funktionsnedsättning.

Kursen är en introduktion till sexualitet och funktionsnedsättning. Den innehåller kunskap om sexualitet och diskussioner utifrån dilemman. Syftet är att ge en djupare förståelse för frågor som uppstår i skärningspunkten mellan sexualitet och funktionalitet.

Sexualitet kan vara ett komplext ämne, inte minst för den som har en funktionsnedsättning. Ibland kan sexualiteten ta för stor plats i livet med beteendeproblem, gränslöshet och risker. Ibland kan sexualiteten hamna i bakgrunden och inte få något utrymme alls. Under kursen kommer vi att prata om olika aspekter av sexualitet med utgångspunkt i sexuell hälsa och mänskliga rättigheter.