Samordnad individuell plan

För närstående till personer med funktionsnedsättning

Alla som har kontakt med socialtjänst och hälso- och sjukvård samtidigt och behöver få insatserna samordnade har möjlighet att få en samordnad individuell plan, SIP.

Syftet med SIP är att det ska bli tydligt vem som gör vad och minska risken att enskilda bollas mellan olika verksamheter eller faller mellan stolarna. SIP är sedan 2010 lagstiftat i både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Föreläsningen berör följande frågor: Hur får din närstående en SIP? Vilka verksamheter kan delta på SIP-möten? Hur går ett SIP-möte till och hur följs planen upp? Hur skiljer sig SIP mot andra planer, till exempel individuell plan enligt LSS?

Föreläsare är Rebecca Hedenstedt, samverkansstrateg i Hässelby-Vällingby, tidigare SIP-samordnare i stadsdelen.