Samhällets stöd - en föräldragrupp för information och erfarenhetsutbyte

Du får information om samhällets stöd och möjlighet till utbyte av erfarenheter med andra föräldrar. Gruppen är för dig som är förälder till barn 5-12 år med funktionsnedsättning.

Det blir fyra gruppträffar. Första tillfället fokuserar på barnet, andra på föräldern och det tredje på framtiden. Fjärde tillfället utgår från gruppens önskemål. Det är önskvärt att du deltar vid samtliga kurstillfällen.