Samhällets stöd - en föräldragrupp för information och erfarenhetsutbyte

För föräldrar till barn 13-18 år med funktionsnedsättning.

I gruppen får du information om samhällets stöd och möjlighet till utbyte av erfarenheter med andra föräldrar. Det blir fyra gruppträffar. Första tillfället fokuserar på barnet, andra på föräldern och det tredje på framtiden. Fjärde tillfället utgår från gruppens önskemål. Det är önskvärt att du deltar vid samtliga kurstillfällen. Om du är närstående till en vuxen person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv.