Samhällets stöd - en föräldragrupp för information och erfarenhetsutbyte

För föräldrar till barn 13-18 år med funktionsnedsättning inom Habilitering & Hälsa målgrupp

En kurs där du får information om samhällets stöd och möjlighet till utbyte av erfarenheter med andra föräldrar.

De tre träffarna inleds med en introduktion av socionom om samhällets stöd och hjälp. Därefter blir det samtal och erfarenhetsutbyte. Första tillfället fokuserar på barnet, andra på föräldern och det tredje på framtiden.

Träffarna är 3, 10 och 24 april. Det är önskvärt att du deltar vid samtliga tre träffar.

Gruppen är en uppföljning av föreläsningen SoL och LSS som ges 1 april.

Föreläsare: Socionomerna Helena Bjerkelius, Eva Forss och Susanna  Karlsson