Relationsgrupp

Vi på Habiliteringscenter Söderstaden planerar att starta en grupp för ungdomar 15-18 år med ASD utan intellektuell funktionsnedsättning, med eller utan annan tilläggsdiagnos. Temat för gruppen är relationer, kärlek, sexualitet och integritet. Vi som håller i gruppen är psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Upplägg

Informationsträff

Torsdagen den 14 februari kl. 15.00 -16.00

Informationsträffen är till för att föräldrar och ungdomar ska få information om relationsgruppen och ta ställning till om gruppen är intressant.

Kan ni inte delta på informationsmötet men vill delta i gruppen? Var vänlig och meddela det på telefon 08-123 352 52, så ringer vi upp och ger informationen via telefon. Det går bra att förälder kommer utan sin ungdom. 

Relationsgruppen

Måndagar kl. 15:00-16:30
4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars, 1 april, 8 april

Avslutande föräldramöte

tisdagen den 23 april kl. 15:00 - 16:00

Anmälan

Anmälan sker till vår kurstelefon 08-123 352 52. Anmälan kan också göras genom att logga in på www.1177.se och skicka ett meddelande till oss. Ange personnummer på den ungdom som får insatser från habiliteringen och namnet på gruppen ni vill anmäla er till.

När behöver vi din anmälan?

Sista anmälan för deltagande på informationsträffen är onsdagen den 12 februari.

Sista intresseanmälan för deltagande i relationsgruppen är måndagen den 18 februari.

Anmälan till relationsgruppen garanterar inte plats, utan vi återkopplar till er senast måndagen 25 februari om er ungdom fått en plats.