Psykisk hälsa och ohälsa hos vuxna med autism

För närstående till personer med funktionsnedsättning samt för yrkesverksamma

När man har både autism och en annan psykiatrisk diagnos påverkas livet. Överläkare Lena Nylander har 40 års erfarenhet inom allmän psykiatri och med personer som har en autismdiagnos, med eller utan intellektuell funktionsnedsättning. Hon har även ett anhörigperspektiv då hennes son har autism och intellektuell funktionsnedsättning. Lena beskriver i denna föreläsning på ett tydligt sätt hur relationen mellan de olika diagnoserna kan se ut.