PODD - tvådagars introduktionskurs

För närstående till personer som använder PODD, samt yrkesverksamma som arbetar med personer i behov av AKK.

PODD står för Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display och är ett kommunikationsmaterial som utgår från typisk språkutveckling och att språket utvecklas genom användning. Syftet med PODD är att ge personer som använder AKK ett ordförråd som gör att de kan kommunicera om vad de vill, oavsett vem de kommunicerar med eller i vilken miljö de befinner sig i.

Kursen ger bl a en grundkunskap i att använda PODD-materialet och anpassa det efter hur det individuella behovet ser ut. Kursen är även ett första steg i att kunna bli handledare i PODD, d v s att introducera PODD för enskilda AKK-användare.