PODD - en introduktion

För närstående och nätverk till barn eller vuxna med kommunikativ funktionsnedsättning.

PODD är ett kommunikationsmaterial som bygger på symboler där ett val leder vidare till nya nivåer med symboler. Det är ett användbart kommunikationssätt för alla personer med kommunikativ funktionsnedsättning oavsett ålder eller diagnos. Syftet är att ge personer som använder AKK ett ordförråd som gör att de kan kommunicera om vad de vill, oavsett vem de kommunicerar med eller i vilken miljö de befinner sig i. PODD är en förkortning av Pragmatisk Organisation Dynamisk Display.

I introduktionen går vi igenom teorin bakom metoden och deltagarna erbjuds tillfälle att prova på att prata med PODD-böcker.