PODD - en introduktion

Din närstående eller den du arbetar med måste tillhöra Habilitering & Hälsas målgrupp (se www.habilitering.se om du är tveksam).

PODD står för pragmatisk organisation dynamisk display och är ett kommunikationsmaterial som utgår från typisk språkutveckling och att språket utvecklas genom användning. Syftet med PODD är att ge personer som använder AKK ett ordförråd som gör att de kan kommunicera om vad de vill, oavsett vem de kommunicerar med eller i vilken miljö de befinner sig i. PODD kan användas vid alla typer av funktionsnedsättningar.

Är du nyfiken på vad PODD är och om det kan vara ett alternativ för din närstående/den du arbetar med, har du nu möjligheten att få en kort introduktion i PODD. Vi går igenom teori bakom metoden och det erbjuds tillfälle att prova på att prata med PODD-böcker.

Vid kursen behöver vi personnummer på den person du är närstående till/jobbar med. Personen måste tillhöra Habilitering & Hälsas målgrupp.

http://habilitering.se/vem