Om autism och stress – konsekvenser och bemötande

För alla intresserade. Ingen föranmälan

Många barn och ungdomar med autism och adhd lever med förhöjd stress som kan leda till utbrändhet. Det är därför nödvändigt med kunskap om hur stress kan påverka livskvaliteten. Elisabet von Zeipel beskriver hur man kan förstå och bemöta de ungdomar som stannar hemma från skolan samt vilken hjälp de kan behöva för att komma tillbaka till undervisningen. Kan man med kunskap om stressens betydelse förebygga utbrändhet och hemmasittande? Elisabet är specialpedagog med erfarenhet av utredning av barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt många års arbete på Aspergercenter. Hon har skrivit boken ”Asperger och stress – Inte bara Anna.”