OBS Nya datum! Föreläsning och workshop om ritprat/seriesamtal och sociala berättelser!

För föräldrar och anhöriga till barn/ungdomar i åldern 5-17 år som är inskrivna vid HC Mörby barn (i ASD/IF/RN-team).

Vill du som förälder/anhörig få inspiration och vägledning i att hitta nya vägar att kommunicera med ditt barn/ungdom?  

Vi träffas vid två tillfällen och går igenom tekniken för de visuella metoderna ritprat/seriesamtal samt sociala berättelser. Vi går igenom grunderna, tittar på exempel och övar praktiskt. Vid andra tillfället utbyter vi erfarenheter och följer vi upp hur det har gått att prova på metoderna i vardagen.  

Ritprat/seriesamtal utgår från en konkret situation/händelse och syftar till att tydliggöra ett skeende, orsak-verkan med hjälp av enkla bilder, prat- och tankebubblor. Man ritar, skriver och förklarar det man pratar om.  

En social berättelse är en kort beskrivning med text och/eller bilder som förklarar för barnet/ungdomen hur man kan göra i en specifik situation. Den kan användas som förberedelse inför nya aktiviteter, för att reda ut och beskriva en händelse, ett begrepp eller för att påverka barnets/ungdomens beteende.  

Ansvariga: Gun Persson Skoog, specialpedagog samt Nina Stehn, specialpedagog.