Navigator ACT – gruppbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Föräldrar till barn 0-17 år med funktionsnedsättning som upplever stress, nedstämdhet eller oro som påverkar ditt föräldraskap och ditt mående.

Navigator ACT är en föräldragrupp baserad på Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en form av kognitiv beteendeterapi (KBT). I Navigator ACT övar du på acceptans och medveten närvaro samt att göra förändringar kring prioriteringar, vila och återhämtning. Syftet är att hitta sätt som främjar bättre mående  i vardagen och i ditt föräldraskap.

Vid fem grupptillfällen blandas information med upplevelsebaserade övningar och gruppdiskussioner. Mellan varje grupptillfälle görs hemuppgifter för att praktisera nya förhållningssätt i vardagen. Du behöver delta vid alla grupptillfällen. Om ni är ett par som anmält er får ni inte gå i samma grupp.

Uppföljning efter deltagande, 2 september 2020, klockan 14.00–16.30.

För mer information, se www.habilitering.se/navigatoract

Efter att du anmält dig görs en telefonintervju om ditt mående och dina förutsättningar att delta i gruppen. För att delta i Navigator ACT behöver du också tacka ja till att delta i en pågående forskningsstudie. Mer information ges vid telefonintervjun.