Navigator ACT-grupp

Känner du dig stressad, nedstämd eller mår dåligt? Nu finns det möjlighet att delta i Navigator ACT– en grupp för föräldrar som upplever stress, oro eller andra påfrestningar i vardagen.

Vem kan delta?

Gruppen riktar sig till föräldrar som har barn med en funktionsnedsättning. Barnet ska vara 0–17 år och vara inskriven på ett habiliteringscenter

Beskrivning

Navigator ACT-grupp vänder sig till dig som vill hitta ett nytt förhållningssätt till stress, sorg, oro och de ökade påfrestningar i livet som det kan innebära att vara förälder till barn med särskilda behov. ACT är en insats som har fokus på dig som förälder och hur du kan leva ett rikt och meningsfullt liv trots din livssituation. Vi kommer att göra praktiska övningar i medveten närvaro och acceptans, fundera över vad som är viktigt i livet och vad man kan göra för att utöka sin livskvalité.

Gruppen består av 5 sessioner och en återträff samt en infoträff innan gruppstart. Mellan sessionerna görs övningar i acceptans och medveten närvaro. 

Datum 

Torsdagar 9/2, 23/2, 23/3 samt tisdagar 11/4 och 9/5

Tid: 16:00-19:30

Plats 

Habiliteringscenter Sollentuna, 
Turebergsvägen 1 A, Sollentuna.

Anmälan

Du anmäler dig till Habiliteringscenter Sollentuna via mejl eller telefon.

Mejl: hcsollentunabarn@sll.se
Telefon: 08-123 359 00

Ange: namn och personnummer på ditt barn, ditt eget namn och kontaktuppgifter, mejladress och mobiltelefon.

Sista anmälningsdag: 11 januari 2017

Behovsbedömd grupp, antalet platser är begränsat. Du som har anmält intresse för gruppen kommer att bli kontaktad via telefon för att diskutera din situation och ditt behov av insatsen. Besked om deltagande kommer du att få efter en informationsträff.

Välkommen med din anmälan!