Navigator ACT

Nu finns det möjlighet att delta i Navigator ACT– en grupp för föräldrar som upplever stress, oro eller andra påfrestningar i vardagen och har barn med funktionsnedsättning.

Vem kan delta?

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Barnet ska vara 0-17 år och inskriven på ett Habiliteringscenter.

Beskrivning

Navigator ACT-gruppen vänder sig till dig som vill lära dig ett nytt förhållningssätt till stress, sorg, oro och de ökade påfrestningar i livet som det kan innebära att vara förälder till barn med särskilda behov. ACT är en insats som har fokus på dig som förälder och hur du kan leva ett rikt och meningsfullt liv trots din livssituation. Vi kommer att göra praktiska övningar i medveten närvaro och acceptans, fundera över vad som är viktigt i livet för dig och hur du kan leva enligt sina värderingar trots din livssituation. Målet med gruppen är att öka deltagarnas psykologiska välmående och upplevelse av tillfredställelse i rollen som föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning. ACT har vetenskapligt stöd i behandling av depression, ångest och stress.

Grupptillfällen

1 informationsträff, 5 kurstillfällen och 1 återträff. Datum och tid för återträtt meddelas senare. 

Mellan kurstillfällena får du som deltagare hemuppgifter i form av övningar i exempelvis acceptans och medveten närvaro.

Plats

Habiliteringscenter Sollentuna, Turebergsvägen 1 A, Sollentuna.

Gruppledare

Birgitta Nordin (specialpedagog) och Sara Wahlqvist (kurator), utbildade i Navigator ACT.

Anmälan

Anmäl dig via telefon 08-123 359 00 eller kontakta någon av barnets behandlare.

Vid anmälan, ange namn och personnummer på ditt barn som är inskrivet på Habiliteringen, ditt eget namn, personnummer och dina kontaktuppgifter.

Antalet platser är begränsat. Du som har anmält intresse för gruppen kommer att bli kontaktad för att diskutera din situation och ditt behov av insatsen innan besked om du fått en plats i gruppen lämnas. Ett kriterium för att antas till gruppen är att kunna delta vid samtliga kurstillfällen.