Navigator ACT

Nu finns det möjlighet att delta i Navigator ACT– en grupp för föräldrar som upplever stress, oro eller andra påfrestningar i vardagen och har barn med en funktionsnedsättning.

Vem som kan delta

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Barnet ska vara 0-17 år och inskriven på ett habiliteringscenter.

Beskrivning

Navigator ACT-gruppen vänder sig till dig som vill lära dig ett nytt förhållningssätt till stress, sorg, oro och de ökade påfrestningar i livet som det kan innebära att vara förälder till barn med särskilda behov. ACT är en insats som har fokus på dig som förälder och hur du kan leva ett rikt och meningsfullt liv trots din livssituation. Vi kommer att göra praktiska övningar i medveten närvaro och acceptans, fundera över vad som är viktigt i livet för dig och hur du kan leva enligt sina värderingar trots din livssituation. Målet med gruppen är att öka deltagarnas psykologiska välmående och upplevelse av tillfredställelse i rollen som föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning. ACT har vetenskapligt stöd i behandling av depression, ångest och stress.

Gruppen består av 5 sessioner och 1 återträff.

Mellan sessionerna får du som deltagare hemuppgifter i form av övningar i exempelvis acceptans och medveten närvaro.

Enkel förtäring kommer att finnas till självkostnadspris.

Datum

Onsdag 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12 och 6/3

Tid

13:00-16:30

Plats

Habiliteringscenter Sollentuna barn, Turebergsvägen 1 A, Sollentuna

Gruppledare

Birgitta Nordin och Cecilia Åberg

Anmälan

Anmälan görs till Habiliteringscenter Sollentuna barn via telefon: 08-123 359 00 eller direkt till någon behandlare i ert barns habiliteringsteam.

Ange namn och personnummer på ditt barn som är inskrivet på habiliteringen, ditt eget namn och dina kontaktuppgifter.

Sista anmälningsdag är 26 september 2018.

Välkommen med Din anmälan!