Medicinering när man har två neuropsykiatriska diagnoser: autism och adhd/add

För närstående till barn som har två neuropsykiatriska diagnoser, både adhd och autismdiagnos (ASD)

(För närstående till barn och ungdomar upp till 18 år med en diagnos: adhd/add, hålls motsvarande föreläsning den 17 maj, se länk nedan)

En stor andel av barn och ungdomar med autism har också en andra diagnos: adhd/add. Vid en sådan andra diagnos kan läkemedel ofta vara till nytta. Men medicinering bör alltid kombineras med föräldrautbildning, anpassning av skolsituationen eller andra stödinsatser. Föreläsare är Kerstin Malmberg, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri med dr, som beskriver medicinering vid adhd/add när barnet också har autism. Hon går igenom vilka preparat som finns, hur de verkar och vilka biverkningar de kan ha. Tillfälle ges att ställa frågor samt utbyta erfarenheter om hur medicinerna fungerar.

> Länk till föreläsningen 17 maj om medicinering vid adhd