Mat- och ätsvårigheter

Insats i grupp, tre tillfällen. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Kursen ska öka kunskapen om barnets mat- och ätsvårigheter och strategier för hur man utvecklar barnets ätande. 

Kursen går igenom:

  • vanliga svårigheter och problem i matsituationen
  • kartläggning av barnets mat- och ätvanor
  • Förslag på strategier för att tydliggöra och skapa en positiv matsituation
  • Strategier för att få barnet att närma sig ny mat, annan konsisten, äta mer eller mindre, äta själv
  • Planera för och genomföra kortsiktig och långsiktig förändring

Nödvändiga förkunskaper/problematik: Barnet äter ett begränsat antal matsorter, äter inte själv, har en ovilja att testa ny mat eller konsistens, äter för lite eller för mycket.  

Om barnet har svårt att samarbeta, ta instruktioner och är utåtagerande i matsituationen rekommenderas att anhöriga och personal först deltar på insatsen ”Bemöta problembeteenden – få barnet att samarbeta bättre”.

Kursen består av tre tillfällen, följande datum:

10 november kl.9.00-12.00

24 november kl. 9.00-12.00

8 december kl.9.00-12.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen!

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Även den för barnet ansvariga förskolepedagogen kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, region Stockholm.
Läs mer om Autismcenter små barns verksamhet, våra kurser och eventuella ändringar i programmet här.