Lek och lekutveckling - att leka och samspela med andra

Insats i grupp, 3 tillfällen. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Kursens syfte är att ge kunskap om var barnet befinner sig i sin lekutveckling samt strategier för hur du ska kunna lära barnet att leka och samspela mer med andra. 

Kursen går igenom:

  • Lek och samspel vid autism
  • Kartläggning av mitt barns lek och samspel
  • Planera och genomföra lekträning
  • Utveckla befintliga och nya lekfärdigheter

Nödvändiga förkunskaper/problematik: Barnet kan ha svårt med förändringar i lek, att ta egna initiativ i lek och/eller har ett begränsat antal lekar som barnet kan delta i eller ta initiativ till. Barnet får gärna ha börjat leka med leksaker samt börjat intressera sig för samspel med andra.

Kursen består av tre tillfällen, följande datum:

26 november kl.9.00-12.00

3 december kl. 9.00-12.00

17 december kl. 9.00-12.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen!

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Även den för barnet ansvariga förskolepedagogen kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, region Stockholm.
Läs mer om Autismcenter små barns verksamhet, våra kurser och eventuella ändringar i programmet här.