Läkemedelsbehandling när man har två neuropsykiatriska diagnoser: autism och adhd/add

För närstående till barn som har två neuropsykiatriska diagnoser, både adhd och autismdiagnos (ASD)

Även om det inte går att bota adhd kan många ha nytta av läkemedel för att lättare kunna koncentrera sig. Läkemedelsbehandling bör alltid kombineras med föräldrautbildning, anpassning av skolsituationen eller andra stödinsatser. Föreläsare är MaiBritt Giacobini, med dr, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri och klinisk genetik, som presenterar aktuell kunskap om medicinsk behandling av adhd. Hon går igenom vilka preparat som finns, hur de verkar och hur man kan hantera olika biverkningar. Tillfälle ges att ställa frågor samt utbyta erfarenheter om hur läkemedlen fungerar.