Kontakt

KONTAKT är en manualbaserad social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrum (ASD).

I gruppen gör vi övningar och diskuterar socialt samspel. Barnen/ungdomarna tränar sig i att:

 • ta kontakt med andra
 • förstå och följa sociala regler
 • uppfatta signaler i en kommunikation (verbala och icke-verbala)
 • utveckla förmåga att lösa problem
 • hantera konfliktsituationer
 • öka medvetenheten om sig själv och andra

Vilka vänder sig KONTAKT till?

Barn/ungdomar i åldern 8-19 år som har en normal begåvningsnivå och har en autismspektrum diagnos. En förutsättning är att de känner till sin diagnos och att de är motiverade till att arbeta med sina utmaningar samt att föräldrarna är positiva till insatsen. Barn och ungdomar delas upp i separata grupper utifrån ålder.

I vår vänder vi oss till:  

 • ungdomar födda år 2005-2006 
 • har diagnos inom ASD
 • har normal begåvningsnivå
 • vet om sin diagnos
 • själv vill delta i gruppen
 • vill prova nya sätt för att få det att fungera bättre tillsammans med andra

Kursens upplägg

En passande grupp sätts ihop utifrån individuella bedömningssamtal som hålls av gruppledare, där ungdomen och föräldrarna deltar tillsammans.

Gruppen kommer sedan bestå av 2-3 gruppledare och 4-8 deltagare. Gruppen omfattar 12 träffar för ungdomarna. Vid tre tillfällen träffas föräldrarna separat. Det är viktigt att man kan delta i alla träffar. Mellan träffarna får deltagarna hemuppgifter.

Vi kommer att träffas på torsdagar (förutom vid det sista tillfället som blir en tisdag) kl 15.30-17.00. Första tillfället är 7 mars och sista tillfället är tisdag 28 maj.   

Är du intresserad?

Om du/ni är intresserade kontakta oss senast 31 januari. 

Telefonnummer: 08-123 358 00 (växel)
Epost: hcmorbybarn.slso@sll.se