Känner du dig stressad, nedstämd eller mår dåligt?

Nu finns det möjlighet att delta i Navigator ACT– en grupp för föräldrar som upplever stress, oro eller andra påfrestningar i vardagen och har barn med en funktionsnedsättning.

Vem som kan delta: Föräldrar för barn med funktionsnedsättning. Barnet ska vara 0-17 år och inskriven på ett Habiliteringscenter.

Beskrivning: Navigator ACT-gruppen vänder sig till dig som vill lära dig ett nytt förhållningssätt till stress, sorg, oro och de ökade påfrestningar i livet som det kan innebära att vara förälder till barn med särskilda behov. ACT är en insats som har fokus på dig som förälder och hur du kan leva ett rikt och meningsfullt liv trots din livssituation. Vi kommer att göra praktiska övningar i medveten närvaro och acceptans, fundera över vad som är viktigt i livet för dig och hur du kan leva enligt sina värderingar trots sin livssituation. Målet med gruppen är att öka deltagarnas psykologiska välmående och upplevelse av tillfredställelse i rollen som föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning.

Gruppen består av 1 informationsträff, 5 sessioner och 1 återträff.
Följande datum: 20/2, 13/3. 27/3, 17/4, 8/5 och 29/5. Återträffen bokas under kursens gång.
Tid: Kl. 15:30-19:00 varje tillfälle.

Mellan sessionerna får du som deltagare hemuppgifter i form av övningar i exempelvis acceptans och medveten närvaro. Gruppen kommer att utvärderas genom att deltagare fyller i skattningsskalor före, efter och vid återträff angående bl.a. stress och medveten närvaro.

Gruppledare: Cecilia Åberg och Sara Wahlqvist

Enkel förtäring kommer att finnas till självkostnadspris (ca 25 kr per tillfälle).

*Antalet platser är begränsat. Du som har anmält intresse för gruppen kommer att bli kontaktad via telefon för att diskutera din situation och ditt behov av insatsen innan besked om du fått en plats i gruppen lämnas. Ett av kriterierna för att antas till gruppen är att kunna delta vid samtliga sessioner.

Välkommen med Din anmälan!