Introduktionskurs för personal inom förskola och förskoleklass till barn, 5-6 år

För personal inom förskola och förskoleklass som arbetar direkt med barn födda 2012-2013 med ny diagnos inom autismspektrum och som inte har intellektuell funktionsnedsättning. Föräldrarna ska ha erbjudits att delta i en grundkurs på Aspergercenter.

Kursen riktar sig till

Syftet är att förmedla kunskap om autism samt grundläggande strategier för att utveckla barns förmågor. Hur man kan anpassa och tydliggöra för att underlätta inlärning för barn med autism.

Max två personal/barn.

Kursen hålls även 25 september och 27 november 2018

Lokal: Rosen på entréplan

Rosenlund, Tideliusgatan 12

Vid anmälan till kursen behöver du ange barnets hela personnummer.

OBS! En anmälan per person med var sin unika e-postadress. 

Kursen är kostnadsfri och kursmaterial delas ut vid kurstillfället.