Introduktionskurs för personal inom förskola och förskoleklass till barn, 5-6 år

Aspergercenter inbjuder till en introduktionskurs om autismspektrum.

Kursen riktar sig till: Personal inom förskola och förskoleklass som arbetar direkt med barn födda 2012-2013 med ny diagnos inom autismspektrum och som inte har intellektuell funktionsnedsättning. Föräldrarna ska ha erbjudits att delta i en grundkurs på Aspergercenter.

Syftet är att förmedla kunskap om autism samt grundläggande strategier för att utveckla barns förmågor. Hur man kan anpassa och tydliggöra för att underlätta inlärning för barn med autism.

Max två personal/barn.

Vi erbjuder samma heldagskurs vid 3 olika tillfällen:  

25 september 2018, kl 09:00-16:00

23 oktober 2018, kl 09:00-16:00

27 november 2018, kl 09:00-16:00

Rum: Rosen på entréplan

Rosenlund, Tideliusgatan 12

Frågor: aspergercenter.slso@sll.se  telnr: 08-123 355 00

Anmälan: På www.habilitering.se/kalendarium  

Vid anmälan till kursen behöver du ange barnets hela personnummer.

OBS! En anmälan per person med var sin unika e-postadress. 

Kursen är kostnadsfri och kursmaterial delas ut vid kurstillfället.

Välkommen!