Introduktionskurs om autism för personal inom förskola och förskoleklass.

För personal som arbetar inom förskola eller förskoleklass med barn 5-6 år vars föräldrar erbjudits introduktionsprogram.

Kursinnehåll:

autismspektrumtillstånd
inlärningsteori
kommunikation
lek och socialt samspel
metoder för att påverka beteenden
För anmälan behöver du ha barnets hela personnummer tillgängligt.

OBS! En anmälan per person med var sin unik e-postadress.
Max 2 personal/barn