Introduktionskurs för förskolepersonal

Forum Funktionshinder och Autismcenter små barn bjuder in till kurs om autismspektrum

Riktar sig till: Personal inom förskola och förskoleklass som arbetar direkt med barn födda 2010-2012 med ny diagnos inom autismspektrum och som inte har intellektuell funktionsnedsättning.

Föräldrarna ska ha erbjudits att delta i introduktionsprogram.

För anmälan behöver du ha barnets personnummer tillgängligt.

OBS! En anmälan per person med var sin unika e-postadress.