Introduktionskurs - Autism (ASD) och intellektuell funktionsnedsättning (IF)

För föräldrar till barn och ungdomar 5-17 år med ASD och IF.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om vad autism och intellektuell funktionsnedsättning innebär. Kursen ger dig teoretiska kunskaper och praktiska tips. Vi varvar föreläsningspass med diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Kursledare är psykolog Katrine Soenderskov och specialpedagog Gun Persson Skog.

Kursen omfattar fyra tillfällen.