Introduktion till intellektuell funktionsnedsättning

För närstående till barn till och med 12 år med intellektuell funktionsnedsättning

Under dagen går man igenom vad intellektuell funktionsnedsättning innebär, hur man går tillväga för att ställa diagnos samt belyser frågor som rör konsekvenser i vardagen för barnet och familjen. Psykologerna Marina af Schultén och Karin Johansson från Habilitering & Hälsa föreläser och håller i diskussionerna. Det kommer att finnas utrymme för erfarenhetsutbyte med andra föräldrar. Dagen avslutas med besök i StoCKK:s visningsmiljö med exempel på hjälpmedel och konsumentprodukter.