Hur undvika och bemöta konflikter - lågaffektivt bemötande

FULLSATT! För närstående till personer med funktionsnedsättning samt yrkesverksamma

Hur undviker och bemöter man konflikter hos personer med autism, adhd eller intellektuell funktionsnedsättning? Föreläsare är Bo Hejlskov Elvén leg. psykolog. Han arbetar bland annat med hantering av problemskapande beteende hos personer med neuropsykiatriska diagnoser. Föreläsningen är praktiskt inriktad med konkreta förslag på hur man kan undvika och hantera konflikter.