Hur man kan prata med sitt barn om funktionsnedsättningen

För föräldrar till barn upp till 12 år med funktionsnedsättning

Den här kvällen handlar om hur man kan prata med sitt barn om barnets funktionsnedsättning – redan innan frågorna kommer. Lena Sorcini, psykolog på habiliteringen, har stor erfarenhet av samtal kring dessa frågor. Hon föreläser om vikten av att tala med barn om funktionsnedsättningen och hur du kan förebygga problem och stärka ditt barn inför framtiden.