Hur går det för mitt barn när jag inte längre finns?

För föräldrar till vuxna barn med funktionsnedsättning

Fem träffar i grupp för föräldrar till vuxna barn med funktionsnedsättning med information, samtal och erfarenhetsutbyte. Några teman som tas upp vid träffarna är stöd från samhället och att vara anhörig och föräldrar. Syftet är att ge stöd och verktyg inför framtiden. Det är önskvärt att du deltar vid samtliga grupptillfällen.

Kursledare: Helena Bjerkelius och Eva Forss, socionomer