Hjärnans funktioner och kognitiva utmaningar i vardagen

För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma

Rita Ehrenfors föreläser tillsammans med Niklas Håkansson. Rita är leg arbetsterapeut med mångårig erfarenhet inom rehabilitering som verkat för utveckling av hjärnskaderehabilitering under flera decennier. Niklas är 25 år, van föreläsare som är expert på de funktionsnedsättningar han har levt med i 9 år. Niklas ger beskrivningar om vilka problem han upplever efter ett slag i huvudet 2008. Rita beskriver hur hjärnan fungerar och vad som ligger bakom de olika svårigheterna. De har fokus på kognition och beteende och pratar bland annat om uppmärksamhet, perception, minne och impulskontroll. De berättar om framgångsfaktorer och hinder under kampen tillbaka efter en skada. Efter en kort paus fortsätter Rita att beskriva olika strategier och metoder för att stödja personer med dessa svårigheter.