Hållbar anhörig – en samtalsgrupp för föräldrar till ungdomar med funktionsnedsättning

Föräldrar till ungdomar 12-17 år med funktionsnedsättning

Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. I den här samtalsgruppen är fokus på hur du som förälder kan hitta strategier för att få kraft att orka. Vi utgår från olika teman: förhållningssätt i vardagen, acceptans eller motstånd, egna behov som förälder och familjelivet.