Grundkurs om autism och intellektuell funktionsnedsättning

För föräldrar och bonusföräldrar till barn, 5- 17 år, med autism och intellektuell funktionsnedsättning

Kursen ger dig grundläggande kunskap om vad autism och intellektuell funktionsnedsättning innebär med både fakta och praktiska tips i vardagen. Vi varvar föreläsningspass med diskussioner och erfarenhetsutbyten.