Grundkurs i TAKK

Kursen vänder sig i första hand till dig som är förälder eller nära anhörig. I mån av plats, även personal i skola/förskola och assistenter.

Välkommen till grundkurs i TAKK

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Kursen ges vid fem tillfällen.

Tid: Onsdagar 17.30-19.30, med start 5 september.
Plats: Habiliteringscenter Mörby för barn, Svärdvägen 11 plan 5.

Kursledare är logopederna Malin Andersson och Clara Hultqvist.
Kursen är gratis för anhöriga, för personal kostar den 2000 kr/person. Kursmaterial ingår.
Fika kommer att finnas till självkostnadspris.

Anmälan sker till HC Mörby
Tel: 08-123 358 00   E-post: hcmorbybarn.slso@sll.se

Ange vid anmälan barnet namn, vilken relation ni har till barnet och kontaktuppgifter.