Grundkurs i kommunikativt och kognitivt stöd

För yrkesverksamma som arbetar med personer med kommunikativa och/eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Grundkursen består av ett teoretiskt pass om kommunikativt och kognitivt stöd samt en rundvandring i StoCKKs visningsmiljö. Där visar vi exempel på hjälpmedel och anpassningar i hemmiljö.  Du får även information om hur en person med funktionsnedsättning kan få tillgång till kommunikativt och kognitivt stöd.